Vakıf Resmi Gazete

Vakıflar Genel Müdürlüğünden;

VAKFIN ADI: Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı

VAKFEDENLER: Şahin KIRDEMİR, Gaye AKYILDIZ

VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO'SU: Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.05.2019 tarihli kesinleşme şehri ve 18.04.2019 tarihli E:2018/725, K:2019/202 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için mücadele eden, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı mensupları olmak üzere çeşitli kurumlarda görev yapan şehitlerimizin milletimize emanet ettiği ailelerine çocuklarına eğitim, öğretim, kültürel, ekonomik ve sosyal destek olabilmek ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirebilmektir.

YÖNETİM KURULU: Şahin KIRDEMİR, Gaye AKYILDIZ, Üzeyir TERMELİ, Erdoğan KÜÇÜK, Metin İYİCİ

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasviyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetinin kararlaştıracağı benzer amaçlı başka bir vakfa devredilir . Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5176/1-1

Türkiye Şehit Çocukları Eğitim Vakfı. Tüm Hakları Saklıdır.